Portal - Słopnice
Strona główna
polski
Poniedziałek - 19 marca 2018 Aleksandryny, Józefa, Nicety     "Być bohaterem przez minutę, godzinę, jest o wiele łatwiej niż znosić trud codzienny w cichym heroiĄmie." - Fiodor Dostojewski SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W SŁOPNICACH
Wyszukiwarka 
2017-09-25 STREFA FITNESS- ŻYJ AKTYWNIE, MYŚL POZYTYWNIE


W naszej szkole rozpoczęły się zajęcia sportowe dla uczniów klas IV-VI z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Gminę Słopnice. Realizowane zajęcia mają na celu edukację zdrowotną uczniów w zakresie zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania prawidłowej postawy ciała oraz kształtowanie umiejętności ruchowych o charakterze zdrowotnym, przeciwdziałających powstawaniu wad postawy, jak również zapobieganie nadwadze i otyłości wśród uczniów. Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego i uprawiania tzw. sportów bezpiecznych. Ćwiczenia ruchowe prowadzone są przez instruktora fitnessu.

....

red.
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP